Program Klub

W imieniu Zespołu pracowników SALLER-POLSKA oficjalnego dystrybutora renomowanej niemieckiej marki Saller – producenta odzieży i sprzętu sportowego - zapraszamy do uczestnictwa w Programie „Klub” (edycja 2024) organizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a realizowanych przez Ludowe Zespoły Sportowe.

  • Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub, stowarzyszenie sportowe) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).
  • Uczestnikami Programu może być każde stowarzyszenie sportowe lub klub.
  • Kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy w 2023, nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł. (w tym certyfikacja PZPN, dotacji z Gminy, Grantów, Programu Klub, Ministerstwa, itp.)

Kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji (zwany dalej: jednosekcyjnym) wnioskuje o 10 000 zł. Klub ubiegający się dofinansowanie więcej niż jednej sekcji (zwany dalej: wielosekcyjnym) wnioskuje o 15 000 zł.

Stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). W obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach. Kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Jeśli Państwa Klub będzie zainteresowany otrzymaniem wsparcia – my gwarantujemy bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku, potrzebnych załączników oraz podpisania umowy i jej rozliczenia.
 
Z naszej strony oczekujemy jedynie , wydatkowania otrzymanych środków na zakup sprzętu sportowego dostępnego w naszym sklepie internetowym: www.saller-polska.com O wszystkich naszych działaniach będziemy informować na bieżąco.  Proszę odpowiadać na tego maila dla zachowania ciągłości korespondencji lub zadzwonić na podany poniżej numer telefonu.

Skontaktuj się z nami:

Zbigniew - +48 539 942 322
zbigniew@saller-polska.com